Výcvik psů

    Výcvik psa je, když člověk svou činností pozitivně usměrní chování psa tak, aby byl člověku pomocníkem nebo přítelem.
Musíme brát zřetel na to, jaké plemeno psa máme, jaké je pes povahy a psychiky a podle těchto vlastností zvolit správnou metodiku a druh výcviku.

 
    Je nutné si uvědomit, že výcvik psa je náročná a zodpovědná činnost nejen časově, ale i fyzicky a intelektuálně.
Při výcviku je nutné se psovi věnovat cílevědomě a systematicky, nejlépe pod dohledem zkušených instruktorů, kteří zaručí správnou metodiku výcviku, a jsou nápomocni při řešení různých specifických problémů a určí vhodný postup pro co nejlepší výsledek.