Bankovní účet ZKO Rudník č.436

2200129713/2010 - FIO Banka

 

Prosím všechny, kteří budou provádět platbu na účet ZKO Rudník č.436, aby do pole příjemce uváděli své příjmení.