KKO  -  Královéhradecká krajská kynologická organizace č.828